Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 10/06/2027
19/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 19 năm 2021 10/05/2021
18/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 18 năm 2021 04/05/2021
97/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 04 năm 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 27/04/2021
95/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 4/2021 26/04/2021
94/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 4/2021 26/04/2021
93/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 04/2021 26/04/2021
17/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 17 năm 2021 26/04/2021
16/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 16 năm 2021 19/04/2021
TTr số 16/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đức Cung đối với thửa đất tại địa chỉ số 2 ngách 615/3 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 12/04/2021
15/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 15 năm 2021 12/04/2021
15/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 15 năm 2021 12/04/2021
Thông báo số 82/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Ngoan, địa chỉ Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 08/04/2021
Thông báo số 81/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của bà Lê Thị Hòa, địa chỉ thửa đất tại Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội 06/04/2021
Thông báo số 80/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của bà Lê Thị Thuận, địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội 06/04/2021
Thông báo số 79/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Đình Dũng, Trần Đình Tâm, Trần Thị Hiền, Trần Thị Thảo và Trần Thị Bích, địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 06/04/2021
14/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 14 năm 2021 05/04/2021
Báo cáo số 97/TB-UBND Về việc rà soát những điểm tồn tại, bất cập của quy hoạch phân khu N10 trên địa bàn phường Gia Thụy 30/03/2021
Thông báo số 68/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch A.6/NT, phường Gia Thụy, quận Long Biên 30/03/2021
13/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 13 năm 2021 29/03/2021