Tin tức - sự kiện nổi bật

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 22/04/2021 | 16:42  | Lượt xem: 215

Ngày 20/4/2021, tại nhà hóa văn hóa Phường Gia Thụy, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Gia Thụy đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thị Việt Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường; Các đồng chí thành viên tổ công tác chỉ đạo đại hội của Hội LHPN Quận Long Biên; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; Các đồng chí nguyên là Chủ tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ qua các thời kỳ; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố và 107 đại biểu đại diện cho 1543 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn phường.

Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ IV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các tầng lớp phụ nữ phường. Đại hội được tổ chức nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ. 

Đại hội đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào, hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2021-2026. Có 03 ý kiến thảo luận đóng góp vào báo cáo trình tại đại hội cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội LHPN phường trong giai đoạn tiếp theo.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, Đại hội đã thảo luận, lựa chọn và bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội LHPN Phường nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, thông qua Nghị quyết với 5 nhóm chỉ tiêu cơ bản và 3 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thị Việt Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ phường, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hội LHPN phường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời các đồng chí cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của phong trào và hoạt động của Hội LHPN phường trong nhiệm kỳ qua và đưa ra những định hướng, giải pháp để Hội LHPN phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của phường.

Ban chấp hành Hội LHPN phường đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu 05 đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Thu Hoài tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Phan Lệ Thùy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Gia Thụy lần thứ IV đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội sẽ tạo đà để Hội LHPN phường Gia Thụy tiếp tục phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động trên tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội góp phần xây dựng phường Gia Thụy ngày văn minh, hiện đại vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Một số hình ảnh Đại hội: 

Lãnh đạo Hội LHPN quận Long Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ngành, đoàn thể phường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Hội LHPN các phường bạn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban bầu cử điều hành bầu Ban chấp hành hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026

Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành hội LHPN phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban chấp hành hội LHPN phường khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Các Đ/c lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành hội LHPN phường khóa IV