Tin tức - sự kiện nổi bật

Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
Ngày đăng 25/04/2016 | 17:00  | Lượt xem: 365

.

Ngày 25/4/2016, Ủy ban bầu cử phường Gia Thụy đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể :

1. Nội dung chi tiết của Quyết định, xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY

2. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm tổ dân phố số 2, 3, 3A), xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY

3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm tổ dân phố số 1, 4, 5, 6), xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY

4. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm tổ dân phố số 7, 8, 9), xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY

5. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 4 (gồm tổ dân phố số 10, 18), xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY

6. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 5 (gồm tổ dân phố số 11, 12), xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY

7. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 6 (gồm tổ dân phố số 13, 14), xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY

8. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 7 (gồm tổ dân phố số 15, 16, 17), xin vui lòng xem văn bản TẠI ĐÂY