Tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND phường Gia Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 05/02/2016 | 16:52  | Lượt xem: 552

Sáng ngày 05/02/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Gia Thụy tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử; đồng chí Nguyễn Thị Hòa – Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử; đồng chí Phạm Bạch Đằng –PBT ĐU, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử phường; cùng các ông bà trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực Ủy ban MTTQ, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ phường.

Hội nghị đã cử Bà Đặng Thị Huyền Linh – Chủ tịch UB MTTQ phường chủ trì hội nghị; bà Trần Thị Bảo Giang – công chức văn phòng HĐND&UBND phường làm thư ký hội nghị. Hội  nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hòa – chủ tịch HĐND phường thay mặt Thường trực HĐND phường báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời thảo luận và nhất trí biểu quyết bằng hình thức giơ tay (đạt 100%) như dự kiến về số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% với số lượng đại biểu HĐND phường được bầu là 26 đại biểu, số lượng đại biểu HĐND phường khóa III dự kiến giới thiệu ứng cử là 49 người, trong đó: về cơ cấu là nữ là 19 người = 38,8%, người ngoài Đảng là 09 người = 18,4%, người dưới 35 tuổi là 10 người = 20,4% và đại biểu tái cử là 9 người = 40,9%.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức đảm bảo đúng tiến độ thời gian, nội dung, số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử là nữ, ngoài Đảng, trẻ dưới 35 tuổi và tái cử theo đúng quy định của Luật bầu cử đề ra.