Tin tức - sự kiện nổi bật

SỰ THẬT KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC
Ngày đăng 15/01/2016 | 16:58  | Lượt xem: 9871

.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, của dân tộc, như Đại hội Đảng, thì nhiều đối tượng chống phá lại tung ra đủ loại thông tin xuyên tạc, sai sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây rối, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Những thủ đoạn đó không có gì mới mẻ nhưng tính chất, mức độ ngày càng tinh vi trắng trợn hơn và được bao bọc bởi cải vỏ "dân chủ".

Những luận điệu đó ngày càng trở nên vô vọng và lạc lõng bởi thực tế đã chứng minh sau 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế có mức tăng trưởng khá. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành và phát triển. Hệ thống luật pháp ngày càng được hoàn thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; Văn hoá - xã hội có bước phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Cùng với sự phát triển đi lên của Thủ đô và đất nước, quận Long Biên sau 12 năm xây dựng và trưởng thành đã có những bước phát triển vượt bậc: kinh tế phát triển nhanh, thu ngân sách hàng năm trung bình khoảng 4.000 tỷ đồng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng luôn được đặc biệt chú trọng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được tập trung đầu tư đồng bộ và hiện đại. Diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch đẹp hơn. Cải cách hành chính với nhiều đột phá mạnh mẽ đã làm chuyển biến căn bản về phong cách làm việc và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức trong toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở. Văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm với nhiều cơ chế chính sách đặc thù. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Những thành tựu đó đã tạo tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Những thành tựu đó cũng  khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Trong quá trình đổi mới, dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với bản lĩnh và trí tuệ của mình, Đảng vẫn bình tĩnh và sáng suốt lãnh đạo cả dân tộc vượt qua đưa đất nước tiếp tục phát triển. Sự thật đó được cả thế giới thừa nhận, không thế lực nào có thể xuyên tạc và bóp méo.

Trong những ngày đầu năm 2016 này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đề ra đường lối, những quyết sách lớn để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Hơn lúc nào hết, trong thời điểm này, cán bộ, đảng viên, nhân dân quận Long Biên cùng chung sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đề cao cảnh giác, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị hòng chống phá Đảng, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống của một dân tộc anh hùng, với bản lĩnh và trí tuệ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, Thủ đô và đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàn hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi./.