Tin tức - sự kiện nổi bật

Quán triệt kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU; tiêu chí phố, phường văn minh đô thị; phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 22/03/2017 | 16:43  | Lượt xem: 11683

Sáng 22/3/2017, tại Hội trường tầng 2 Khu liên cơ, UBND quận, Ban Tuyên giáo quận ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của quận uỷ năm 2017; thực hiện các tiêu chí phố, phường văn minh đô thị trên địa bàn quận năm 2017; phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy; các đồng chí Báo cáo viên quận; Cộng tác viên dư luận xã hội quận; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc khối tuyên truyền, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị quận; Phó bí thư thường trực, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường; Bí thư các chi bộ tổ dân phố; đại diện lãnh đạo của các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo viên tại hội nghị

Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận đã tuyên truyền những kết quả thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của quận uỷ trong năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; thực hiện các tiêu chí phố, phường văn minh đô thị trên địa bàn quận năm 2017; phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Năm 2016, việc thực hiện Chương trình 03-CTr/QU đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

1. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: khởi công 17/19 dự án nhóm dự án giao thông và dự án trường học; hoàn thành đưa vào sử dụng 10/11 dự án gồm chỉnh trang hạ ngầm điện - viễn thông; dự án trường học, thoát nước, đường giao thông; phê duyệt 47/47 dự án CBĐT; đầu tư xây dựng, cải tạo 10 chợ dân sinh,…).

2. Về công tác xây dựng và thực hiện các đề án: phê duyệt phương án chỉnh trang sắp xếp biển hiệu trên 18 tuyến phố với tổng số 1.448 biển hiệu; lắp đặt biển chỉ dẫn trên 20 tuyến phố; tổ chức họp công khai phương án đến các cơ quan, đơn vị và triển khai hoàn thành công tác lắp đặt với số lượng 75 cột, 109 biển; tổ chức tuyên truyền về tiêu chí, tiêu chuẩn tại các tổ dân phố trên 12 tuyến đường, tuyến phố thực hiện văn minh đô thị, 03 phường đăng ký văn minh đô thị; đã triển khai cơ giới hóa trên toàn địa bàn đạt 1.677/1.900 tuyến chiếm tỷ lệ trung bình 88,3% (giảm 188 xe gom rác, 68 thùng rác 660l 15 điểm tập kết rác trên các tuyến đường phố); một số các điểm trật tự đô thị phức tạp dần được xóa bỏ, ý thức của người dân về nếp sống văn minh đô thị được nâng cao...

Năm 2017, quận tiếp tục tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị với một số mục tiêu lớn như:

1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản (với 17 dự án chào mừng 15 năm thành lập quận thuộc các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội).

2. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị: Đối với cấp quận - lập phương án thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm, báo cáo đề xuất các nội dung không thuộc thẩm quyền; tổ chức đánh giá đợt tuyến đường, tuyến phố, phường VMĐT; triển khai kế hoạch và các tiêu chí thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, TDP văn hoá đến các phường; tăng cường công tác giám sát thực hiện các mô hình tự quản trong công tác VSMT, trật tự đô thị và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đối với cấp phường – tiến hành rà soát cơ sở hạ tầng xuống cấp; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý những điểm mất an toàn giao thông; triển khai thực hiện và phổ biến các tiêu chí về gia đình văn hoá, TDP văn hoá đến nhân dân.

3. Kế hoạch thực hiện Năm trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị - 2017: về công tác quản lý trật tự xây dựng (công tác cấp phép, công tác quản lý sau cấp phép xây dựng; quản lý hoạt động xây dựng; xử lý kiên quyết đối với các công trình vi phạm,…); công tác quản lý trật tự đô thị (quản lý lòng đường vỉa hè, hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường); tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên.

Các đại biểu dự hội nghị

Kết thúc hội nghị, để giúp các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị, các chi, đảng bộ trực thuộc quận chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy đã định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền trong tháng 4/2017, theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khoá XII) và Chuyên đề toàn khoá "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; công tác phòng, chống dịch bệnh xuân - hè; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác lễ hội; tuyên truyền kỷ niệm: 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 82 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3)...

Đ/c Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy định hướng các nội dung tuyên truyền

Thông qua hội nghị đã kịp thời cung cấp những thông tin giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở có đầy đủ thông tin về chủ trương, kế hoạch của quận nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.