Tin tức - sự kiện nổi bật

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng bộ phường Gia Thụy
Ngày đăng 03/03/2017 | 08:45  | Lượt xem: 1921

Trong 02 ngày 01 và 02/3/2017, tại hội trường trụ sở phường, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, dại diện các tổ dân phố về khảo sát hệ thống chính trị của phường Gia Thụy .

Đoàn khảo sát do đồng chí Vũ Thị Thủy - Hàm Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cao cấp Vụ cơ sơ đảng, Vụ địa phương I. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng quận, huyện, thị của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội. Đại biểu quận Long Biên có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực quận ủy, các đồng chí là Trưởng Ban tổ chức quận ủy, Trưởng phòng Nội vụ quận. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức và các đồng chí đại diện ban lãnh đạo, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố

Tại buổi khảo sát, đồng chí Vũ Thị Thủy - Hàm Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc khảo sát. Theo đó, nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về ‘Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và sơ kết Hưóng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngàỵ 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ưong về "Nội dung sinh hoạt chi bộ"; Ban Tổ chức Trung ưong cử Đoàn cán bộ khảo sát thực tế tại Thành phố Hà Nội, trong đó phường Gia Thụy là một trong 3 đơn vị xã, phường của thành phố Hà Nội được khảo sát. Về nội dung khảo sát tập trung vào Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã; Thực trạng tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã và hoạt động của từng tổ chức. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của các tổ chức trong HTCT cấp xã; nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; Việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương vê "Nội dung sinh hoạt chi bộ".

Trong buổi sáng ngày 01/3/2017, Đoàn khảo sát đã tiến hành làm việc với Đảng ủy phường và các đồng chí Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM xã phường về phưong thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã; thực trạng tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã và hoạt động của từng tổ chức; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trong HTCT cấp xã; việc thực hiện Chi thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ". Chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát đã làm việc với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường gồm: Thường trực hội đồng nhân dân, các ban của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và toàn thể công chức, người hoạt động không chuyên trách phường về tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền cấp xã; nhiệm vụ của từng chức danh.

Trong sáng ngày 02/3/2017, Đoàn khảo sát đã làm việc với một sổ bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt hận, trưởng các chi hội đoàn thể chính trị-xã hội ở tổ dân phố để trao đổi về chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các tổ chức ở tổ dân phố và các mô hình tự quản ở địa bàn dân cư.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu báo cáo kết quả thực hiện, thực trạng và những kiến nghị của phường, tổ dân phố để nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ dân phố, Đoàn khảo sát đã tiến hành làm việc với lãnh đạo Quận ủy Long Biên, Ban thường vụ Đảng ủy phường để trao đổi, thống nhất các nội dung khảo sát, làm căn cứ để tổng hợp báo cáo Trung ương theo kế hoạch.