thông báo

Thông báo về việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:38  | Lượt xem: 86
.

Thông báo lịch tiêm chủng tháng 1 phường Gia Thụy năm 2021

Ngày đăng 15/01/2021 | 04:29  | Lượt xem: 91
.

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 15/01/2021 | 04:16  | Lượt xem: 93
Về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Thông báo về việc đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại tuyến ngõ 558-560 Nguyễn Văn Cừ

Ngày đăng 30/10/2020 | 10:20  | Lượt xem: 184
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 09/10/2020 giữa đại diện UBND phường và công ty cổ phần Nam Minh; Bản cam kết của các hộ kinh doanh tại tuyến ngõ 558-560 Nguyễn Văn Cừ.

Thông báo lịch tiêm chủng phường Gia Thụy tháng 11/2020

Ngày đăng 30/10/2020 | 09:52  | Lượt xem: 154
.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Phường Gia Thụy

Ngày đăng 02/10/2020 | 04:33  | Lượt xem: 110
Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND Quận Long Biên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”...

Thông báo niêm yết công khai kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:36  | Lượt xem: 119
Thực hiện Luật Người khuyết tật Việt Nam ngày 17/06/2010; Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật khuyết tật; Nghị...

Thông báo niêm yết công khai kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:06  | Lượt xem: 117
Thực hiện Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23/11/2009; Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Cao Tuổi; Thông tư...