Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Thông báo số 17/TB-UBND Về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 20/01/2021
Thông báo số 14/TB-UBND Về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 20/01/2021
TTr số 05/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Ngọc Lương đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 13, phường Gia Thụy 18/01/2021
TTr số 04/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Mạnh Dũng và bà Nguyễn Thị Bích Vân đối với thửa đất tại địa chỉ số 26 ngõ 554 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 18/01/2021
03/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 03 năm 2021 18/01/2021
Thông báo số 12/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của ông Trần Ngọc Nam và bà Lê Thị Kim Oanh, địa chỉ Tổ 13, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 15/01/2021
Thông báo số 11/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Việt Hùng, Tổ 5, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 13/01/2021
Thông báo số 09/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 664,3m2 đất tại phường Gia Thụy do UBND phường Gia Thụy quản lý, giao cho UBND quận Long Biên để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng sân chơi Tổ 16 tại Ao đầu ghi thuộc ô quy hoạch A.6/LX1 Tổ 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên 13/01/2021
Lịch tuần 02 2021 Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 02 năm 2021 11/01/2021
Thông báo số 04/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Thân Đình Công, tại Tổ 5, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 08/01/2021
TTr số 03/TTr-UBND Về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của ông Phan Thanh Cảnh và bà Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thửa đất tại Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 06/01/2021
01/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 01 năm 2021 04/01/2021
Thông báo số 353/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Ngọc Lương, Tổ 13, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2020
Thông báo số 352/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phạm Mạnh Dũng, tại Tổ 3, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 31/12/2020
350/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 12 trên địa bàn phường Gia Thụy 30/12/2020
349/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường tháng 12 trên địa bàn phường Gia Thụy 30/12/2020
Lịch tuần 53 Lịch công tác tuần 53 28/12/2020
TTr số 95/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Phương đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 14, phường Gia Thụy, quận Long Biên 28/12/2020
341/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11 đến 14/12/2020 24/12/2020
TTr số 90/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Mạnh Hùng đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên 24/12/2020