Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Thông báo số 80/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của bà Lê Thị Thuận, địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội 06/04/2021
Thông báo số 79/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Đình Dũng, Trần Đình Tâm, Trần Thị Hiền, Trần Thị Thảo và Trần Thị Bích, địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 06/04/2021
14/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 14 năm 2021 05/04/2021
Báo cáo số 97/TB-UBND Về việc rà soát những điểm tồn tại, bất cập của quy hoạch phân khu N10 trên địa bàn phường Gia Thụy 30/03/2021
Thông báo số 68/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch A.6/NT, phường Gia Thụy, quận Long Biên 30/03/2021
13/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 13 năm 2021 29/03/2021
64/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 03 năm 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 24/03/2021
12/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 12 năm 2021 23/03/2021
61/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 03/2021 22/03/2021
60/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 3/2021 22/03/2021
59/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 3/2021 22/03/2021
12/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 12 năm 2021 22/03/2021
56/TB_UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/02 đến 14/3/2021 19/03/2021
Công văn số 59/UBND-ĐC V/v góp ý kiến về Bản vẽ ranh giới dự án: Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang HTKT ô quy hoạch E.1/CC4, E.1/P2, phường Gia Thụy, quận Long Biên 19/03/2021
Công văn số 52/UBND-ĐC Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Đức Cung, Tổ 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 16/03/2021
11/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 11 năm 2021 15/03/2021
10/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 10 năm 2021 08/03/2021
09/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 09 năm 2021 01/03/2021
TTr số 11/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Hữu Tiến đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên 23/02/2021
TTr số 10/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thân Đình Công đối với thửa đất tại địa chỉ số 658 Ngọc Lâm, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 23/02/2021