Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
23/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 01 năm 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 25/01/2021
23/TB-UBND về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 01 năm 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 25/01/2021
04/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 04 năm 2021 25/01/2021
22/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy 22/01/2021
20/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 01/2021 22/01/2021
21/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 01/2021 22/01/2021
22/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy 22/01/2021
Thông báo số 18/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 21/01/2021
15/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2021 đến 14/01/2021 20/01/2021
Thông báo số 17/TB-UBND Về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 20/01/2021
Thông báo số 14/TB-UBND Về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 20/01/2021
TTr số 05/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Ngọc Lương đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 13, phường Gia Thụy 18/01/2021
TTr số 04/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Mạnh Dũng và bà Nguyễn Thị Bích Vân đối với thửa đất tại địa chỉ số 26 ngõ 554 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 18/01/2021
03/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 03 năm 2021 18/01/2021
Thông báo số 12/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của ông Trần Ngọc Nam và bà Lê Thị Kim Oanh, địa chỉ Tổ 13, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 15/01/2021
Thông báo số 11/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Việt Hùng, Tổ 5, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 13/01/2021
Thông báo số 09/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 664,3m2 đất tại phường Gia Thụy do UBND phường Gia Thụy quản lý, giao cho UBND quận Long Biên để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng sân chơi Tổ 16 tại Ao đầu ghi thuộc ô quy hoạch A.6/LX1 Tổ 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên 13/01/2021
Lịch tuần 02 2021 Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 02 năm 2021 11/01/2021
Thông báo số 04/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Thân Đình Công, tại Tổ 5, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 08/01/2021
TTr số 03/TTr-UBND Về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của ông Phan Thanh Cảnh và bà Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thửa đất tại Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 06/01/2021