Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 28/01/2022
07/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2021 đến 14/01/2022 25/01/2022
04/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 04 năm 2022 24/01/2022
03/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 03 năm 2022 17/01/2022
02/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 02 năm 2022 10/01/2022
01/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 01 năm 2022 04/01/2022
335/KH-UBND Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - Đợt 1 31/12/2021
334/KH-UBND Tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2021
333/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội 31/12/2021
329/KH-UBND Nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo và xây lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội 31/12/2021
52/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 52 năm 2021 27/12/2021
51/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 51 năm 2021 20/12/2021
5289/QĐ-UBND Về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội" 18/12/2021
327/TB-UBND Thông báo về việc trả lời đơn của ông Trương Viết Tỉnh 17/12/2021
326/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11/2021 đến 14/12/2021 17/12/2021
50/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 50 năm 2021 13/12/2021
49/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 49 năm 2021 06/12/2021
48/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 48 năm 2021 29/11/2021
48/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 48 năm 2021 29/11/2021
308/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/10/2021 đến 14/11/2021 24/11/2021