Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2020 22/06/2020
27-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 6, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020 22/06/2020
26-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 26 22/06/2020
152/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/5 đến 14/6/2020 16/06/2020
25-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 25 15/06/2020
Thông báo số 149/TB-UBND Về việc giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11/06/2020
Thông báo số 148/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị Thiên Hương, tại Tổ 1, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 11/06/2020
Thông báo số 149/TB-UBND Về việc giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11/06/2020
Thông báo số 148/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lê Thị Thiên Hương, tại Tổ 1, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 11/06/2020
24-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy- HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 24 08/06/2020
143/TB-UBND Về việc phân công nhiệm vụ công chức tham gia quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường Gia Thụy 05/06/2020
Thông báo số 138/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 944, tờ bản đồ 04 của bà Hoàng Thị Thu Vinh, tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 01/06/2020
23-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 23 01/06/2020
134/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường tháng 05 trên địa bàn phường Gia Thụy 26/05/2020
133/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 05 trên địa bàn phường Gia Thụy 26/05/2020
22-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 22 25/05/2020
Thông báo số 129/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Gia Khánh(đại diện thừa kế của ông Nguyễn Gia Phú), tại Tổ 11, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 22/05/2020
127/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 5/2020 20/05/2020
128/TB-UBND Về việc công khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế tháng 5/2020 20/05/2020
145/BC-UBND Kết quả kiểm tra các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh trên địa bàn phường Gia Thụy 20/05/2020