Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 03 năm 2015 19/01/2015
04/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015 phường Gia Thụy 16/01/2015
66/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND quận tại buổi giao ban tháng 1.2015 về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;công tác quản lý môi trường, trên địa bàn quận Long Biên. 16/01/2015
64/TB-UBND Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức quận Long Biên năm 2014 16/01/2015
02/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 02 năm 2015 12/01/2015
04/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng phường Gia Thụy 07/01/2015
01/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 01 năm 2015 05/01/2015
Số 06/2014/TT - TTCP Thông tư quy định quy trình tiếp công dân 31/10/2014
Số 07/2014/TT - TTCP Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh 31/10/2014
06/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014
04-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng 06/10/2014
244-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng 09/06/2014
14-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - các đoàn thể tuần 14 01/04/2014
Luật số 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân 25/11/2013
Số 06/2013/TT - TTCP Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013
Số: 75/2012/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012
Luật số 03/2011/QH13 Luật tố cáo 11/11/2011
Luật số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại 11/11/2011
Luật số 03/2011/QH13 Luật tố cáo 11/11/2011