Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND quận về công tác thi đua, khen thưởng 26/02/2015
08/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 08 năm 2015 24/02/2015
78/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2015 13/02/2015
89/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua quận Long Biên năm 2015 11/02/2015
06/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 06 năm 2015 09/02/2015
101/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND quận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo 197 tháng 01/2015, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2015 09/02/2015
05/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 5 năm 2015 02/02/2015
04/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 04 năm 2015 26/01/2015
03/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 03 năm 2015 19/01/2015
04/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015 phường Gia Thụy 16/01/2015
66/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND quận tại buổi giao ban tháng 1.2015 về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;công tác quản lý môi trường, trên địa bàn quận Long Biên. 16/01/2015
64/TB-UBND Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức quận Long Biên năm 2014 16/01/2015
02/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 02 năm 2015 12/01/2015
04/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng phường Gia Thụy 07/01/2015
01/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Gia Thụy Tuần 01 năm 2015 05/01/2015
Số 06/2014/TT - TTCP Thông tư quy định quy trình tiếp công dân 31/10/2014
Số 07/2014/TT - TTCP Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh 31/10/2014
06/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014
04-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng 06/10/2014
244-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng 09/06/2014