Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
14/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền ở địa phương 20/01/2016
12/KH-UBND Kế hoạch công tác Thi đua khen thưởng năm 2016 20/01/2016
15/KH-UBND Kế hoạch công tác tư pháp phường Gia Thụy năm 2016 20/01/2016
12/KH-UBND Kế hoạch công tác Thi đua khen thưởng năm 2016 20/01/2016
12/KH-UBND Kế hoạch công tác Thi đua khen thưởng năm 2016 20/01/2016
10/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020. 18/01/2016
03/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Thụy Tuần 03 năm 2016 18/01/2016
1134/2016/UBTVQH13 Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung 18/01/2016
1132/NQ-UBTVQH Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/01/2016
05-CT/TU Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/01/2016
01/CT-TTg Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/01/2016
01-BC/HND Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 1 năm 2016 12/01/2016
02/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Thụy Tuần 02 năm 2016 11/01/2016
01/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban tổ trưởng tổ dân phố tháng 01/2016 05/01/2016
51-CT/TW Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2016
01/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Thụy Tuần 01 năm 2016 04/01/2016
52/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Thụy Tuần 52 năm 2015 28/12/2015
51/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Thụy Tuần 51 năm 2015 21/12/2015
50/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Thụy Tuần 50 năm 2015 14/12/2015
33-QĐ/ĐU Quyết định về việc ban hành quy định đăng tải văn bản trên lớp 2 - cổng TTĐT quận và cổng TTĐT phường Gia Thụy 08/12/2015