Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
341/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11 đến 14/12/2020 24/12/2020
TTr số 90/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Mạnh Hùng đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên 24/12/2020
Thông báo số 340/TB-UBND Về việc công khai Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Việt Hưng, quận Long Biên 24/12/2020
338/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng12/2020. 21/12/2020
337/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 12/2020 21/12/2020
52/LCT Lịch công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường Tuần 52 21/12/2020
51/LCT Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 51 14/12/2020
TTr số 86/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Miến đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên 08/12/2020
TTr số 85/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trần Trí Tuệ đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên 08/12/2020
50/LCT Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 50 07/12/2020
49/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tuần 49 30/11/2020
322/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 11/2020 23/11/2020
323/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 11/2020 23/11/2020
48/LCT Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 48 23/11/2020
Thông báo số 317/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Trí Tuệ và bà Phùng Thị Thủy, Tổ 11, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 19/11/2020
47-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 47 16/11/2020
Thông báo số 312/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đào Thị Miến, Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 11/11/2020
Thông báo số 311/TB-UBND Về việc công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, quận Long Biên 10/11/2020
46-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 46 09/11/2020
Báo cáo số 337/TB-UBND Về vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ 06/11/2020