Văn bản chính sách


Số văn bản Luật số 02/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày có hiệu lực 20/10/2018
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật khiếu nại
Cơ quan ban hành Trung ương
Loại văn bản Văn bản pháp luật