Văn bản chính sách


Số văn bản Luật số 03/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày có hiệu lực 20/10/2018
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật tố cáo
Cơ quan ban hành Trung ương
Loại văn bản Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm
20181020190149.Luật tố cáo.doc