Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 10/06/2027
30/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 30 năm 2022 25/07/2022
29/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 29 năm 2022 18/07/2022
28/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 28 năm 2022 11/07/2022
27/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 27 năm 2022 04/07/2022
26/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 26 năm 2022 27/06/2022
25/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 25 năm 2022 20/06/2022
24/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 24 năm 2022 13/06/2022
23/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 23 năm 2022 06/06/2022
90/TB_UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/4/2022 đến 14/5/2022 02/06/2022
21/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 21 năm 2022 23/05/2022
20/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 20 năm 2022 16/05/2022
20/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 20 năm 2022 16/05/2022
19/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 19 năm 2022 09/05/2022
18/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 18 năm 2022 02/05/2022
17/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 17 năm 2022 25/04/2022
202/QĐ-SXD Về việc phê duyệt nhiệm vụ kiểm định 21 chung cư cũ trên địa bàn quận Long Biên theo danh mục tại kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. 21/04/2022
16/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 16 năm 2022 18/04/2022
72/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/3/2022 đến 14/4/2022 18/04/2022
15/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 15 năm 2022 11/04/2022