Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 10/06/2027
205/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 7/2021 14/09/2021
37/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 37 năm 2021 13/09/2021
235/TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy 09/09/2021
36/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 36 năm 2021 06/09/2021
35/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 35 năm 2021 23/08/2021
34/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 34 năm 2021 23/08/2021
227.TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy 20/08/2021
33/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 33 năm 2021 16/08/2021
32/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 32 năm 2021 09/08/2021
225/TB-UBND Thông báo về việc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 dối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường để phục vụ việc kiểm soát hoạt động và cấp giấy xác nhận " Giấy đi đường" 09/08/2021
224/TB-UBND Thông báo về việc kiểm soát người dùng " Giấy đi đường" ra, vào địa bàn phường 09/08/2021
HD-UBND Mẫu hướng dẫn xây dựng phương án phòng chống dịch cơ sở kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ 09/08/2021
2562/UBND-KT V/v siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/08/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 07/08/2021
UBND-KT V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên 06/08/2021
1434/UBND-KT V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên 02/08/2021
1434/UBND-KT V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên 02/08/2021
31/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 31 năm 2021 02/08/2021
30/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 30 năm 2021 26/07/2021
30/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 30 năm 2021 26/07/2021