trạm y tế

Giới thiệu chung về Trạm y tế phường Gia Thụy
Ngày đăng 31/07/2015 | 01:31  | Lượt xem: 13890

Giới thiệu chung về Trạm y tế phường Gia Thụy

* Thông tin chung:

-  Trạm Y tế phường Gia Thụy
-  Địa chỉ: Phố Gia Thụy - phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.
-  Điện thoại: ( 04 ) 3.6520680
-  Email: tyt_pgt_longbien@hanoi.gov.vn

Được thành lập và đi vào hoạt động cùng với sự ra đời của quận Long Biên và phường Gia Thụy. Từ năm 2004 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường quan tâm trạm Y tế phường được xây dựng đảm bảo đủ các phòng làm việc theo qui định.Trung tâm Y tế quận quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Y tế cơ sở do đó phường đã đăng ký thực hiện chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Năm 2005 Phường Gia Thụy đã được Thành phố Hà Nội công nhận phường đạt chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Tổng số cán bộ nhân viên Trạm y tế có : 01 Y sỹ đa khoa làm trưởng trạm; 01 bác sỹ;  01 Y sỹ YHCT; 04 điều dưỡng trung học; 01 nữ hộ sinh trung học; 01 dược sỹ trung học.

Các cán bộ, nhân viên trạm y tế phường

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, trạm có 01 dãy nhà 2 tầng gồm 15 phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các trang thiết bị đầy đủ như Máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy nghe tim thai, máy điện châm, đền hồng ngoại bình oxy và các trang thiết bị khác để phục vụ chuyên môn.

Trạm Y tế phường có 01 vườn thuốc Nam có trên 60 loại cây thuốc Nam theo danh mục của Sở Y tế Hà Nội quy định được chia làm 3 nhóm chính phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc cũng như cung cấp giống cây thuốc Nam cho nhân dân trên địa bàn phường.

Với chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trạm y tế phường Gia Thụy thường xuyên duy trì thực hiện tốt 10 tiêu chí và giữ vững  phường chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020 và  phường tiên tiến về Y học cổ truyền.

Giới thiệu chung về Trạm y tế phường Gia Thụy
Ngày đăng 05/10/2015 | 10:51  | Lượt xem: 16170

Giới thiệu chung về Trạm y tế phường Gia Thụy

* Thông tin chung:

-  Trạm Y tế phường Gia Thụy
-  Địa chỉ: Phố Gia Thụy - phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.
-  Điện thoại: ( 04 ) 3.6520680
-  Email: tyt_pgt_longbien@hanoi.gov.vn

Được thành lập và đi vào hoạt động cùng với sự ra đời của quận Long Biên và phường Gia Thụy. Từ năm 2004 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường quan tâm trạm Y tế phường được xây dựng đảm bảo đủ các phòng làm việc theo qui định.Trung tâm Y tế quận quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Y tế cơ sở do đó phường đã đăng ký thực hiện chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Năm 2005 Phường Gia Thụy đã được Thành phố Hà Nội công nhận phường đạt chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Tổng số cán bộ nhân viên Trạm y tế có : 01 Y sỹ đa khoa làm trưởng trạm; 01 bác sỹ;  01 Y sỹ YHCT; 04 điều dưỡng trung học; 01 nữ hộ sinh trung học; 01 dược sỹ trung học.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, trạm có 01 dãy nhà 2 tầng gồm 15 phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các trang thiết bị đầy đủ như Máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy nghe tim thai, máy điện châm, đền hồng ngoại bình oxy và các trang thiết bị khác để phục vụ chuyên môn.

Trạm Y tế phường có 01 vườn thuốc Nam có trên 60 loại cây thuốc Nam theo danh mục của Sở Y tế Hà Nội quy định được chia làm 3 nhóm chính phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc cũng như cung cấp giống cây thuốc Nam cho nhân dân trên địa bàn phường.

Với chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trạm y tế phường Gia Thụy thường xuyên duy trì thực hiện tốt 10 tiêu chí và giữ vững  phường chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020 và  phường tiên tiến về Y học cổ truyền.

CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN