tin mới nhất

Chào mừng kỷ niệm tháng hành động vì NCT Việt Nam, tháng 10/2021.
Ngày đăng 01/10/2021 | 15:57  | Lượt xem: 18

.

  1. Ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10

Vai trò NCT trên thế giới.

Năm 2021, Người cao tuổi trên thế giới kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (theo cách tính của Liên hợp Quốc) (01/10/1991-01/10/2021). Kể từ khi Liên hợp Quốc khởi xướng Ngày Quốc tế Người cao tuổi, lấy ngày 01/10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi, bắt đầu từ ngày 01/10/1991).

Liên Hợp Quốc đã sớm chú ý tới các vấn đề liên quan đến Người cao tuổi và thấy cần thiết phải rà soát về hiệu lực và tính khả thi triển khai thực hiện của Chương trình hành động quốc tế dài hạn về Người cao tuổi. Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Liên Hợp Quốc mong muốn cộng đồng nhận thực rõ hơn về thực tế về Người cao tuổi, thấy rõ khả năng to lớn của Người cao tuổi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng lưu ý cộng đồng trên toàn thể giới về hiện tượng, đó là sự già hóa dân số và trong tương lai không xa về “Kỷ nguyên của Người cao tuổi”.

Về nội dung Ngày Quốc tế Người cao tuổi, thông báo của Liên Hợp Quốc ghi rõ: “ Các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, các nước thành viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, xây dựng kế hoạch hoạt động để đánh dấu Ngày Quốc tế có ý nghĩa trọng đại này. Nội dung và lĩnh vực hoạt động nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, có thể đề cấp đến các lĩnh vực cụ thể là: Sự cống hiến của Người cao tuổi trong khoa học; văn học, nghệ thuật, thể thao và phát triển xã hội; những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình, cộng đồng, học đường và thương mại; bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng đồng, cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội cộng đồng đối với Người cao tuổi, nhất là những người đang gặp khó khăn trong đời sống do tuổi cao, sức yếu ”. 

Hội nghị Quốc tế Người cao tuổi lần thứ II họp tại Thủ đô Madrid-Tây Ban Nha từ ngày 08 đến ngày 12/4/2002 có hơn 5000 đại biểu của các nước, các tổ chức quốc tế tham dự và đã tuyên bố chinh trị nhấn mạnh các vấn đề cụ thể, cơ bản về Người cao tuổi sau:

- Đánh giá cao sự tăng thêm tuổi thọ ở nhiều vùng trên thế giới như một thành tựu quan trọng của loài người dẫn đến sự chuyển đổi nhân khẩu học buộc tất cả các Quốc gia phải mở rộng các cơ hội, đặc biệt là các cơ hội cho Người cao tuổi thực hiện được tiềm năng của họ để tham gia vào tất cả các mặt của đời sống.

- Cam kết loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt vì lý do tuổi già. Thừa nhận Người cao tuổi cũng phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ, có sức khỏe, được an toàn và tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị của xã hội mình.

- Khẳng định thế giới hiện đại đã đạt được sự giàu có và năng lực công nghệ chưa từng có và đang tạo ra các cơ hội đảm bảo cho con người đạt được tuổi già mạnh khỏe hơn, với cuộc sống đầy đủ hơn. Người cao tuổi có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội, có thể đóng góp hiệu quả hơn cho cộng động và sự phát triển của xã hội.

- Tiềm năng của Người cao tuổi là cơ sở vững chắc cho sự phát triển tương lai. Điều đó làm cho xã hội có thể tin cậy vào các kỹ năng, kinh nghiệm và trí tuệ ngày càng tăng của Người cao tuổi, không chỉ giúp họ có cuộc sống tốt hơn mà còn tham gia tích cực vào việc nâng cao cuộc sống của toàn xã hội.

- Hội nghị đã cam kết hành động ở tất cả các cấp, bao gồm các quốc gia và quốc tế theo 3 hướng ưu tiên là:

+ Người cao tuổi và phát triển.

+ Nâng cao sức khỏe và cuộc sống hành phúc cho tuổi già.

+ Đảm bảo môi trường hỗ trợ Người cao tuổi.

Vai trò NCT Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ hàng triệu NCT đã hăng hái tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, tham gia mặt trận Việt Minh xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng,  làm công tác binh vận, tham gia tổng khởi nghĩa góp phần quan trọng vào thắng lợi cách mạng tháng 8/1945 giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng nền độc lập, tự do cho dân tộc.  Cách mạng tháng 8/1945 thành công là kỳ tích vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục sự nghiệp cách mạng do Bác vạch đường dẫn lối, NCT Việt Nam  lại góp phần xứng đáng vào công cuộc dựng nước và giữ nước trong thời đại HCM:

 Ngày 07/5/1954 đánh thắng đế quốc Pháp bằng chiến dịch Điện biên Phủ vĩ đại giải phóng hoàn toàn miền Bắc, mở đầu thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày 30/4/1975 đánh thắng đế quốc Mỹ bằng chiến dịch HCM mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước tiến lên CNXH; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, đưa đất nước ta tiến lên vững chắc và hòa nhập cùng cộng đồng các quốc gia trên thế giới.

Làm theo lời kêu gọi của Bác, NCT đem hết trí tuệ, tài năng và cả xương máu của mình vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ Quốc thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh. Các thế hệ NCT Việt Nam xứng đáng với 18 chữ vàng của BCH TW Đảng tặng: “ Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc” .

II. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”.

Từ khi Liên Hợp Quốc lấy hàng 1/10 là ngày Quốc tế Người cao tuổi, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ những ngày đầu. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 hàng năm bằng những việc làm thiết thực. Các Nghị quyết, báo cáo chính trị đều quan tâm xây dựng chính sách, chương  trình hành động Quốc gia, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho Người cao tuổi sống, tiếp tục phát huy, bồi dưỡng, giáo dục kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Ngày 25/4/2015, Chính phủ đã ban hàng Quyết định số 544/QĐ-TTg  lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”. Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia vì Người cao tuổi Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi các cấp là nòng cốt trong hoạt động, là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Người cao tuổi Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam phát động “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”  với  mục tiêu “Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi ” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và Người cao tuổi về mục đích ý nghĩa của Tháng hành động; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò của Người cao tuổi với các nội dung cụ thể như sau:

- Các cấp chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể, Hội Người cao tuổi các cấp xây dựng, thực hiện triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”  với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương.

- Tạo điều kiện động viên Người cao tuổi, cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng Người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành của nhà nước; chỉ đạo rà soát nắm tình hình Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối một phần ngân sách giúp đỡ Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe Người cao tuổi; lập sổ theo dõi sức khỏe ban đâu, khám sức khỏe định kỳ cho Người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho Người cao tuổi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động.

- Tổ chức các loại hình Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, …ở cơ sở phù hợp với Người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho Người cao tuổi.