tin tức khác

Quận Long Biên thực hiện Chỉ thị 20 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/09/2021 | 14:00  | Lượt xem: 210

Quận Long Biên thực hiện Chỉ thị 20 của UBND Thành phố: tổ chức phân khu vực trên địa bàn quận theo các mức độ; một số ngành hàng dịch vụ tại khu vực 3 được phép mở cửa trở lại có điều kiện

UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch 324/KH-UBND ngày 04/9/2021, phương án 15/PA-UBND ngày 07/9/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, theo đó 14 phường trên địa bàn quận sẽ thực hiện phòng chống dịch theo các khu vực và thời gian như sau:

- Từ 6h00 ngày 09/9/2021, sau khi UBND các phường ban hành kế hoạch được Quận phê duyệt:

Phương châm thực hiện: “Ai ở khu vực nào ở nguyên khu vực đó”

1. Khu vực 1 ở mức độ nguy cơ cao: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc "ai ở đâu ở đó".

1.1. Chợ dân sinh có số lượng hộ dân vào chợ từ 200 người đến 2000 người/ngày (theo số trung bình của đợt phát phiếu lần 3): Áp dụng kiểm soát thẻ đi chợ 3 ngày đi chợ 1 lần (phường có thể nâng mức kiểm soát nếu cần thiết).

1.2. Đối với các ngành hàng, dịch vụ khác(dịch vụ ăn; cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, sách, vở, photo; cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy…; cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ): Không được phép mở cửa.

1.3. Hoạt động xây dựng: Các công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ): Các công trình trọng điểm cấp bách đủ điều kiện theo quy định tại văn bản 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021.

2. Khu vực 2 ở mức độ nguy cơ: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp ở mức cao hơn đối với các khu vực đang được cách ly, phong tỏa (15+).

2.1. Chợ dân sinh có số lượng hộ dân vào chợ từ 200 người đến 2000 người/ngày (theo số trung bình của đợt phát phiếu lần 3): Áp dụng kiểm soát thẻ đi chợ 2 ngày đi chợ 1 lần (phường có thể nâng mức kiểm soát nếu cần thiết).

2.2. Đối với các ngành hàng, dịch vụ (dịch vụ ăn, uống; cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, sách, vở, photo; cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy…; cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng): Không được phép mở cửa.

2.3. Hoạt động xây dựng: Các công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ): Được phép xây dựng (thực hiện theo hướng dẫn của UBND Quận).

3. Khu vực 3 ở mức độ “bình thường mới”: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

3.1. Chợ dân sinh có số lượng hộ dân vào chợ dưới 200 người/ngày: Không áp dụng kiểm soát thẻ đi chợ (phường có thể nâng mức kiểm soát nếu cần thiết).

3.2. Đối với các ngành hàng, dịch vụ (dịch vụ ăn; cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, sách, vở, photo; cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy; cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng: Cho phép mở cửa (đối với dịch vụ ăn chỉ bán hàng mang về).

3.3. Hoạt động xây dựng: Các công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ): Được phép xây dựng (thực hiện theo hướng dẫn của UBND Quận).

4. Các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục, thể thao nơi công cộng: Dừng triệt để

5. Các hoạt động hội họp, sự kiện chính trị quan trọng, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn được thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh.