tin tức khác

Quận Long Biên sẽ có 8 phường ở trạng thái 'bình thường mới'
Ngày đăng 08/09/2021 | 15:14  | Lượt xem: 1236

Từ 9/9, địa bàn quận Long Biên sẽ được chia 3 vùng để quản lý, phòng chống dịch. Trong đó, vùng 3 gồm 8 phường ở mức độ “bình thường mới”: Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề, Ngọc Thuỵ và Cự Khối

Ngày 6/9, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch chia địa bàn theo 3 nhóm khu vực: Nguy cơ cao, nguy cơ và trạng thái bình thường mới, bắt đầu thực hiện từ 6h ngày 9/9/2021. Từ nay đến ngày 9/9, quận tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Cách phân vùng của quận Long Biên gần giống cách phân vùng cấp thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, khu vực 1 là nơi có mức độ nguy cơ cao, tiếp tục áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố.

Khu vực 2 là nơi có mức độ nguy cơ, áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng có áp dụng bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác, phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao hơn (gọi tắt là 15+).

Khu vực 3 là nơi ở mức độ nguy cơ “Trạng thái bình thường mới”, áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Phương châm thực hiện: “Ai ở vùng nào ở nguyên vùng đó”

Cụ thể:

Vùng 1 gồm 3 phường ở mức độ nguy cơ cao: Thạch Bàn, Phúc Lợi và Long Biên. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn đối với các khu vực đang được cách ly, phong tỏa (15+).

Vùng 2 gồm 3 phường ở mức độ nguy cơ: Phường Thượng Thanh, Ngọc Lâm và Sài Đồng. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn đối với các khu vực đang được cách ly, phong tỏa 15(+).

Vùng 3 gồm 8 phường ở mức độ “bình thường mới”: Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề, Ngọc Thuỵ và Cự Khối. Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc mỗi khu dân cư, ngõ xóm, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K; tiếp tục tập trung thực hiện thực tốt các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai duy trì các tổ tự quản, kiểm soát “Chốt bảo vệ vùng xanh”ở các ngõ, xóm, kiên quyết bảo vệ “vùng xanh” không để lây nhiễm dịch.\

Hiểu Minh

 

Nguồn:Tienphong.vn