tin tức khác

Phường Gia Thụy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2015
Ngày đăng 03/02/2015 | 00:00  | Lượt xem: 1238

Chiều ngày 24/01/2015, UBND - công đoàn phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức phường năm 2015.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch LĐLĐ quận; đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Bạch Đằng - PBT Đảng ủy, chủ tịch UBND phường, thủ trưởng cơ quan; đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - PCT UBND, chủ tịch công đoàn phường và hơn 40 đoàn viên công đoàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Bạch Đằng - PBT Đảng ủy, chủ tịch UBND, thủ trưởng cơ quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức năm 2014, phát động thi đua năm 2015; đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - PCT UBND, chủ tịch công đoàn phường báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, lao động của phường trong năm 2015. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo, đội ngũ cán bộ, công chức nhiệt tình trong công tác, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tốt. Trong năm 2014, phường Gia Thụy đã đạt nhiều kết quả tốt như trong phát triển kinh tế xã hội : thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao, đảm bảo ANCT - TTATXH, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa đều vượt chỉ tiêu quận giao, thực hiện tốt các nội dung của năm trật tự và văn minh đô thị, công tác kỷ cương hành chính được UBND quận khen thưởng, phường được đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen trong công tác ứng dụng CNTT, được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Công đoàn phường cũng đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ cấp trên giao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, tham gia các phong trào do LĐLĐ quận tổ chức, trong năm 2014 đã đạt những thành tích cao như được công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị văn hóa tiêu biểu cấp quận, giải nhất cuộc thi văn hóa công sở khối hành chính, 34 đ/c được công nhận lao động tiên tiến, 03 đồng chí đề nghị quận công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở...

Trong năm 2015, UBND - công đoàn phường xác định cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai các nội dung của "Năm trật tự - văn minh đô thị", các nội dung kỷ cương hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng cơ quan điện tử, tập trung vào công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng, đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra, thanh tra công vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tiếp tục thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo hướng dẫn của LĐLĐ quận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị cũng đã nghe 03 ý kiến tham luận, hưởng ứng thi đua của công chức, lao động hợp đồng của phường, nghe thủ trưởng cơ quan trao đổi, chỉ đạo các nội dung công tác trong năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên ghi nhận và đánh giá cao những những kết quả mà phường Gia Thụy đã đạt được trong năm 2014 đồng thời đề nghị trong năm 2015, công đoàn phường tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và động viên cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do phường phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, 34 đồng chí đoàn viên công đoàn đã được trao giấy chứng nhận lao động tiên tiến và 10 đồng chí được công đoàn phường khen thưởng có thành tích trong năm 2014.

 

Trao giấy chứng nhận cho các lao động tiên tiến