tin tức khác

Kết quả thực hiện kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND quận về việc giải quyết việc làm cho người lao động tháng 7 năm 2019
Ngày đăng 19/07/2019 | 11:49  | Lượt xem: 245

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND Quận Long Biên vv giải quyết việc làm cho người lao động, căn cứ kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25/01/2019 về thực hiện công tác Lao động việc làm, dạy nghề, an toàn vệ sinh lao động, Tháng 7/ 2019 UBND phường Gia Thụy đạt kết quả giải quyết việc làm cho người lao động cụ thể như sau.

Ngay từ đầu tháng, căn cứ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành LĐ-TB&XH và đặc điểm tình hình của phường, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chính sách tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ mảng lao động việc làm: Xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra nhu cầu học nghề, tìm việc làm trên địa bàn phường cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn...Công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ chính sách được thực hiện thường xuyên qua các buổi kiểm tra công vụ, đánh giá cán bộ công chức hàng tháng.Triển khai thực hiện kế hoạch rà soát thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy. Kết quả thực hiện 19/19 tổ dân phố đang tiến hành ghi chép, cập nhật thông tin biến động trong các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn (KT3) trên địa bàn tổ dân phố mình vào “Sổ ghi chép thông tin cung cầu lao động” và “Biểu cập nhật thông tin thay đổi” - Biểu A3. Tổng số GQVL trong tháng 7/2019 là 40 người, trong đó:Kết quả GQVL qua hình thức vay vốn quỹ Quốc gia (NHCS): 01 người, kết quả GQVL qua chương trình XKLĐ: 1 người. Kết quả GQVL qua các hình thức khác : 38 người ( cá nhân tự tìm kiếm việc làm, qua giới thiệu trực tiếp của các Hội đoàn thể phường, giới thiệu qua kênh của bộ phận Lao động thương binh xã hội, qua thông tin của Đài truyền thanh, qua các phiên giao dịch việc làm...). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có những thuận lợi và khó khăn trong công tác Lao động việc làm, dạy nghề, an toàn vệ sinh lao động như

Thuận lợi : Được sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của các cấp nên công tác giải quyết việc làm cho người lao động đã đạt được một số kết quả nhất định. Khó khăn :  Thiếu sổ cung lao động (phiếu thông tin hộ gia đình A4 của tổ 3, tổ 6). Nhiều thông tin về các hộ gia đình của sổ cung lao động chưa được cập nhật, nhiều hộ chuyển đi tới nhiều năm rồi mà vẫn còn thông tin tại sổ, việc tiếp cận với các doanh nghiệp để lấy phiếu cầu lao động còn gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp, công ty không phối hợp.

Để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong công tác Lao động việc làm, dạy nghề, an toàn vệ sinh lao động, UBND phường Gia Thụy tập trung khắc phục những khó khăn còn tồn tại tiếp tục tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động có nhu cầu trên địa bàn phường, tạo điều kiện tốt nhất để đưa người lao động tiếp cận với công việc mong muốn, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định góp phần an sinh xã hội.