tin tức khác

Kết quả công tác tư pháp tháng 7/2019 trên địa bàn phường Gia Thụy
Ngày đăng 19/07/2019 | 11:33  | Lượt xem: 241

Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Phòng tư pháp quận Long Biên trong tháng 7/ 2019, UBND phường Gia Thụy đã triển khai các mặt công tác Tư pháp, đóng góp tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của phường trong thực thi nhiệm vụ.

Trong tháng 7 năm 2019 UBND phường Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền Luật Quốc phòng cho cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể, ban lãnh đạo tổ dân phố và nhân dân trong phường với 203 người tham dự. thực hiện 8 buổi Phát thanh trên đài truyền thanh phường tuyên truyền dân sự, luật xây dựng, Luật tiếp cận thông tin, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật hình sự sửa đổi, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật XPVPHC, luật tố cáo năm 2018, Luật phòng chống tham nhũng.... Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành quyết định xử phạt: 02 vụ việc.

Công tác hòa giải ở cơ sở  thực hiện 04 vụ hòa giải thành, cấp bản sao trích lục hộ tịch Số lượng 05 bản. Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho 17 trường hợp, 07 trường hợp đăng ký kết hôn, 02 trường hợp đăng ký khai tử, xác nhận 26 trường hợp về tình trạng hôn nhân. Công tác thi hành án hình sự, số lượng đối tượng phường đang quản lý án treo 04 đối tượng, không có đối tượng mới đưa vào quả lý. Cải tạo không giam giữ số lượng đối tượng phường đang quản lý 02 đối tượng.

Công tác thi hành án dân sự không có hồ sơ phát sinh. Từ ngày 20/6 đến ngày 19/7/2019, phường thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 1625 hồ sơ, thu lệ phí: 18.513 000đ, Chứng thực chữ ký 59 hồ sơ, thu lệ phí 590 000đ.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong tháng 7 UBND phường tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả công tác tư pháp tháng 8 và các tháng tiếp theo năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra./.