tin tức khác

Quận Long Biên phát thẻ vào chợ cho người dân xong trước 21 giờ ngày 28/7/2021
Ngày đăng 28/07/2021 | 14:54  | Lượt xem: 82

Sáng 28/7/2021 , UBND quận Long Biên ban hành văn bản về việc thống nhất phương án phát thẻ vào chợ cho người tiêu dùng trên địa bàn quận Long Biên. Theo đó, Quận Long Biên chỉ đạo các phường trên địa bàn quận sẽ thực hiện phát thẻ vào chợ cho người dân xong trước 21 giờ ngày 28/7/2021. Thực hiện việc kiểm soát giãn cách người dân vào chợ theo thẻ kể từ 5 giờ ngày 29/7/2021.

Theo văn bản chỉ đạo, Quận Long Biên chỉ đạo các phường trên địa bàn quận sẽ thực hiện phát thẻ vào chợ cho người dân xong trước 21 giờ ngày 28/7/2021. Thực hiện việc kiểm soát giãn cách người dân vào chợ theo thẻ kể từ 5 giờ ngày 29/7/2021. Thẻ đi chợ do Quận Long Biên ban hành được vào tất cả các chợ dân sinh trên địa bàn quận. Tuy nhiên, người dân nên hạn chế di chuyển đến các chợ ở xa nơi sinh sống. Mỗi hộ gia đình được cấp 1 lần đủ số thẻ đi chợ trong 10 ngày, kể từ ngày 29/7/2021 đến hết ngày 7/8/2021 (5 thẻ). 50% số hộ của mỗi phường dược phát thẻ vào chợ ngày 29/7/2021; 31/7/2021; 2/8/2021; 4/8/2021 và ngày 6/8/2021. 50% số hộ còn lại được phát thẻ vào chợ ngày 30/7/2021; 01/8/2021; 03/8/2021; 05/8/2021 và ngày 07/8/2021.

Đối với phường Gia Thụy chỉ có chợ tạm Gia Thụy, UBND phường sẽ xây dựng phương án phát thẻ đi chợ cho các hộ dân đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh cũng như nhu cầu mua các thực phẩm thiết yếu của người dân.

Xem toàn văn bản chỉ đạo của quận tại đây: