Tin tức - sự kiện nổi bật

Nghị quyết của Đảng ủy phường về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Gia Thụy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 08/09/2021 | 15:41  | Lượt xem: 1545

Ngày 7/9/2021, Đảng ủy phường Gia Thụy đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/ĐU về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Gia Thụy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/QU ngày 05/9/2021 của Quận ủy Long Biên về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về  “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội "Về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội", Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành nghị quyết lãnh đạo, tập trung một số nội dung trọng tâm sau.   

I. Nhận định - Đánh giá nguy cơ về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Gia Thụy tính đến ngày 04/9/2021:

- Lũy tích F0 từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/7/2021: 01 ca trong cộng đồng (đã khỏi bệnh). Từ ngày 24/7/2021 đến nay không có ca mắc F0.

- Đánh giá mức nguy cơ theo QĐ 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, địa bàn Quận Long Biên hiện đang được kiểm soát và ở mức "nguy cơ" thuộc khu vực vùng 2 theo nhận định của Thành phố; Địa bàn phường Gia Thụy được kiểm soát và ở mức "bình thường mới" thuộc khu vực vùng 3 theo nhận định của Quận Long Biên.

- Nhận định các khu vực kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn phường như sau:

+ Khu vực nguy cơ cao (KV1): Công ty TNHH Tikinow smart Logistics kho Long Biên, địa chỉ số 3+5 Nguyễn Văn Linh thuộc ngõ 9 Nguyễn Văn Linh. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

+ Khu vực nguy cơ (KV2): TTTM Savico, Chợ tạm Gia Thụy (tổ 13) Chung cư HH1-HH2 Gia Thụy (tổ 18), Chung cư Đoàn 871 (tổ 15), cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh hàng thiết yếu: Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg (+).

+ Khu vực bình thường mới (KV3): Là toàn bộ các khu vực còn lại trên địa bàn phường áp dụng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg theo phương án của UBND quận Long Biên.

II. Mục tiêu

Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ý thức tự giác của Nhân dân, củng cố hệ thống "pháo đài" phòng chống dịch của phường, giữ vững phường ở trạng thái "bình thường mới", sớm trở lại hoạt động bình thường, kiểm soát tốt dịch bệnh để phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Gia Thụy - Quận Long Biên.

III. Nhiệm vụ, giải pháp:

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn nữa các nội dung Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố, nhất là các nội dung tại Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, của Đảng ủy, UBND phường triển khai về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

- Quán triệt sâu sắc quan điểm lấy phường là “pháo đài” phòng, chống dịch; người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là trên đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của phường, xe lưu động, trên các mạng zalo, facebook để mỗi gia đình, người dân chấp hành nghiêm túc cam kết về phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật nội dung mới trong công tác chỉ đạo của Thành phố, quận, phường, các gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đảng ủy phường kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng Ban (Theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội); Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Sở chỉ huy phường, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, Chính quyền phường trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất, xuyên suốt, điều phối các lực lượng hỗ trợ Y tế, Công an, Quân sự để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch.

- Vận động, kêu gọi quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm ngặt, triệt để công tác phòng chống dịch theo diễn biến của tình hình dịch bệnh; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ y tế các biện pháp phòng chống dịch để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân hưởng ứng, người dân cùng làm; cụ thể làm cho người dân yên tâm và tự giác thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 04/9/2021 của UBND quận thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, UBND phường xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo UBND quận phê duyệt. Triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nguyên tắc, lộ trình và tiêu chí thực hiện cụ thể do Quận ban hành.

3. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm:

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, chợ dân sinh, Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích...,các cá nhân chưa thực hiện nghiêm phương án phòng chống dịch; đặc biệt tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn phường, khu dân cư có nguy cơ cao.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội:

- Đảm bảo an sinh xã hội, lương thực, thực phẩm. Đảm bảo nguồn hàng, cung ứng nhu yếu phẩm, kết nối đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. Quan tâm hộ khó khăn, yếu thế, người thuê trọ, các đối tượng dễ bị tổn thương. Đảm bảo an dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt trong thời gian giãn cách.

- Công tác chăm sóc y tế tiếp cận nhanh nhất, ở mọi lúc, mọi nơi, thực hiện thần tốc xét nghiệm trên diện rộng theo hướng dẫn, chỉ đạo cấp trên để kịp thời phát hiện, phân loại, hướng dẫn, hỗ trợ y tế tại phường. Tập trung tốc độ, chất lượng công tác tiêm phòng Vắc xin, đảm bảo kế hoạch, tiến độ quận giao.

5. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Củng cố bảo vệ vững chắc vùng xanh an toàn. Phát động, hưởng ứng phong trào thi đua trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục xây dựng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả để kịp thời khen thưởng động viên các tập thể cá nhân. Phát triển mô hình “Tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh nhân dân tại tổ dân phố, chung tay phòng chống dịch Covid-19, cùng nhau phát triển”; Triển khai mô hình “Gia đình an toàn Covid-19” gắn với việc từng hộ gia đình ký cam kết về công tác phòng, chống dịch.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí ủy viên BCH

- Phổ biến quán triệt nghị quyết của Đảng ủy, các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, Thành phố, quận về công tác phòng chống dịch.

- Đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, trọng tâm công tác phòng chống dịch tại các khu vực “điểm” đã được nhận định.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Bệnh Covid-19, về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND  và Công điện số 20/CĐ-UBND của UBND Thành phố; chỉ đạo cao hơn một bước, nhanh hơn một bước, nắm chắc từng khâu, thông tin thông suốt hệ thống để xử lý kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi các chi bộ và các lĩnh vực liên quan tăng cường kiểm soát, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo về Ban thường vụ Đảng ủy theo quy định. 

2. UBND phường:

- UBND phường xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng với từng cấp độ, diễn biến của tình hình dịch trên địa bàn phường.

- Phân loại khu vực theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng khu vực để "bảo vệ vững chắc vùng xanh", "xanh hóa vùng vàng", "thu hẹp vùng đỏ". Trên cơ sở đánh giá, nhận định của quận, phường Gia Thụy thuộc khu vực vùng 3 ở mức bình thường mới. Tuy nhiên, để chủ động trong công tác phòng chống dịch, UBND phường cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch cao hơn 1 mức so với đánh giá. Toàn phường thực hiện phòng chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp cao hơn ở 1 số khu vực, điểm.

+ Khu vực  nguy cơ rất cao (màu đỏ): Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ.

+ Khu vực  nguy cơ cao (KV1) (màu cam): Thực hiện theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ.

+ Khu vực nguy cơ (KV2) (màu vàng) : Thực hiện theo Chỉ thị 15 (+): Người dân di chuyển trong khu vực phạm vi phường, thực hiện 5K, không tập trung quá 05 người. Phát huy tổ Covid cộng đồng duy trì, trực kiểm soát theo tính chất, yêu cầu của từng khu vực đề ra đảm bảo quy định. 

+ Khu vực trong trạng thái bình thường mới (KV3) (màu xanh): Thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Chính phủ áp dụng các biện pháp cao hơn. Kết hợp tuân thủ 5K, tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phát huy tinh thần trách nhiệm tự quản bảo vệ vùng xanh an toàn. Để kiểm soát, quản lý chặt chẽ người dân đi, đến trong mỗi gia đình, khu dân cư, tổ dân phố. Đối với các khu vực trong trạng thái bình thường mới tại các tổ dân phố không nhất thiết duy trì trực, kiểm soát vành đai 1 và vành đai 2. Tuy nhiên tiếp tục phát huy Tổ Covid cồng đồng (09 tổ) và các nhóm (91 nhóm) Covid cộng đồng tại 13 tổ dân phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền giám sát người dân về phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần “Ai ở khu vực nào thì ở khu vực đó” kiên quyết bảo vệ “ vùng xanh” không để lây nhiễm dịch. Giữ nguyên vành đai 3 bảo vệ “vùng xanh” toàn phường (duy trì các chốt cứng, lực lượng tham gia trực chốt do UBND phường quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn), tăng cường hoạt động của 2 tổ công tác, tuần tra, kiểm soát hằng ngày và 1 tổ cơ động hoạt động ngoài giờ, đảm bảo kiểm soát 24/24/7. Xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm trên địa bàn.

3. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường:

- Chỉ đạo Ban CTMT, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố tăng cường truyên truyền quán triệt đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định phát huy vai trò tự nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch ở phường.

- Uỷ ban MTTQ phường phối hợp với các tổ dân phố: Nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân; kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo cân đối các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được kịp thời; tiếp tục giám sát hiệu quả việc triển khai thưc hiện các chế độ chính sách do Trung ương, Thành phố, Quận triển khai.

- Đẩy mạnh việc huy động, vận động nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19, nhất là kinh phí, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm tiêm phòng dịch, công tác an sinh xã hôi; cân đối nguồn lực đảm bảo hỗ trợ công bằng giữa các đối tượng, không để người dân bị thiếu đói.

  4. Các chi bộ trực thuộc:

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, Quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội, công điện số 20/CĐ-UBND của UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, nghị quyết Đảng ủy phường đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; phân công nhiệm vụ đảng viên; phát huy ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò, trách nhiệm “nòng cốt” của đảng viên trong hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, nhóm Covid cộng đồng giám sát, kiểm soát tại địa bàn dân cư (khu vực nguy cơ và nguy cơ cao); huy động sự vào cuộc của đội ngũ công chức, viên chức, sinh viên, nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực phòng, chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch thi đua bảo vệ “vùng xanh an toàn”, xây dựng, phát hiện các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đề xuất, khen thưởng kịp thời các tập thể, mô hình, cá nhân tiêu biểu.      

* UBND, MTTQ, các ngành, đoàn thể phường, các chi bộ trực thuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nghị quyết của Đảng ủy.