văn bản chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 10/06/2027
37/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 37 năm 2021 13/09/2021
36/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 36 năm 2021 06/09/2021
35/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 35 năm 2021 23/08/2021
34/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 34 năm 2021 23/08/2021
33/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 33 năm 2021 16/08/2021
32/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 32 năm 2021 09/08/2021
225/TB-UBND Thông báo về việc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 dối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường để phục vụ việc kiểm soát hoạt động và cấp giấy xác nhận " Giấy đi đường" 09/08/2021
224/TB-UBND Thông báo về việc kiểm soát người dùng " Giấy đi đường" ra, vào địa bàn phường 09/08/2021
HD-UBND Mẫu hướng dẫn xây dựng phương án phòng chống dịch cơ sở kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ 09/08/2021
2562/UBND-KT V/v siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/08/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 07/08/2021
UBND-KT V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên 06/08/2021
1434/UBND-KT V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên 02/08/2021
1434/UBND-KT V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên 02/08/2021
31/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 31 năm 2021 02/08/2021
30/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 30 năm 2021 26/07/2021
30/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 30 năm 2021 26/07/2021
200/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/6/2021 đến 14/7/2021 19/07/2021
29/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 29 năm 2021 19/07/2021
188/TB-UBND Về việc phân công nhiệm vụ Tổ địa bàn quản lý trật tự xây dựng đô thị và lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị địa bàn phường Gia Thụy 16/07/2021