văn bản chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 10/06/2027
09/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 09 năm 2021 01/03/2021
08/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 08 năm 2021 22/02/2021
32/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/01 đến 14/02/2021 18/02/2021
07/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 07 năm 2021 17/02/2021
06/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 06 năm 2021 08/02/2021
05/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 05 năm 2021 01/02/2021
04/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 04 năm 2021 25/01/2021
15/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2021 đến 14/01/2021 20/01/2021
03/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 03 năm 2021 18/01/2021
Lịch tuần 02 2021 Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường Gia Thụy Tuần 02 năm 2021 11/01/2021
Lịch tuần 53 Lịch công tác tuần 53 28/12/2020
341/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11 đến 14/12/2020 24/12/2020
52/LCT Lịch công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường Tuần 52 21/12/2020
49/LCT Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tuần 49 30/11/2020
48/LCT Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 48 23/11/2020
47-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 47 16/11/2020
46-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 46 09/11/2020
45-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 45 02/11/2020
44-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 44 26/10/2020