thông tin tuyên truyền

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành

18/10/2021 | 01:59  | Lượt xem: 7
Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, ngay chủ đề của Đại hội XIII đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với...

Công tác kỷ luật của Đảng là thường xuyên, nghiêm minh

18/10/2021 | 01:49  | Lượt xem: 9
Trước sự công khai, minh bạch của Đảng về tình hình kỷ luật cán bộ trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch được đà lớn tiếng đặt điều, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị biến chất trầm...

Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

18/10/2021 | 07:34  | Lượt xem: 3
Ngày 15/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn 545/CV-BTGTU, gửi kèm Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

18/10/2021 | 07:33  | Lượt xem: 4
Ngày 14/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch...

Hội Người cao tuổi phường Gia Thụy đã triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm Hướng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam Việt Năm 2021

01/10/2021 | 04:00  | Lượt xem: 19
1. Nhiệm vụ công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội.             - Hội NCT phường Gia Thụy đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc...

Hướng dẫn đối với người dân tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

01/10/2021 | 02:36  | Lượt xem: 16
Căn cứ hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, kinh nghiệm của các nước, thực tiễn và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xây dựng...

Các bước tạo mã QR

28/09/2021 | 04:10  | Lượt xem: 18
.

Hà Nội kiên quyết dừng hoạt động cơ sở kinh doanh không quét mã QR

28/09/2021 | 04:08  | Lượt xem: 18
UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại bắt buộc phải thực hiện tạo mã QR trên website https://qr.tokhaiyte.vn/ và kiểm soát người vào bằng việc quét mã QR.

Quận Long Biên triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

28/09/2021 | 04:05  | Lượt xem: 31
Ngày 15/9/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn quận Long Biên.