thông báo

Thông báo lịch tiêm chủng tháng 1 phường Gia Thụy năm 2021
Ngày đăng 15/01/2021 | 16:29  | Lượt xem: 91

.

 

Ngày tổ chức tiêm

Loại vắc xin

Tên vắc xin

Tuổi tiêm

Thứ 4

Tuần 1: Sáng 06/01/2021

Lao

BCG

Trẻ dưới 1 tuổi

Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván- Gan B-HiB

Combefive, SII

Sởi

Sởi

Bại liệt

bOPV

Bại liệt đường tiêm

IPV

5 tháng đến < 1 tuổi

Viêm não Nhật Bản

VNNB

Trẻ từ 1-3 tuổi

Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván

 DPT4

Trẻ 18 tháng dến < 2 tuổi

Sởi- Rubella

MR

Thứ 4

Tuần 2: Sáng 13/01/2021

Tiêm đầy đủ các loại Vắc xin cho trẻ (như trên)

 

Thứ 4

Tuần 3: Sáng 20/01/2021

Thứ 5

Tuần 3: Sáng 21/01/2021

 Ngày làm mẹ an toàn

 

Tiêm vắc xin Uốn van hấp phụ cho phụ nữ có thai (VAT)

Thứ 4

Tuần 4:Sáng 27/01/2021

Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván- Gan B-HiB

Combefive, SII

Trẻ dưới 1 tuổi

Lao

BCG

Sởi

Sởi

Bại liệt

bOPV

Bại liệt đường tiêm

IPV

5 tháng đến < 1 tuổi

Viêm não Nhật Bản

VNNB

Trẻ từ 1-3 tuổi

Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván

DPT4

Trẻ 18 tháng dến < 2 tuổi

Sởi- Rubella

MR

Sáng Chủ nhật

Ngày 10, 17, 24, 31 /01/2021

Tiêm chủng dịch vụ