thông báo

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Thụy với nhân dân lần 1 năm 2022
Ngày đăng 15/06/2022 | 16:37  | Lượt xem: 45

UBND phường Gia Thụy đã Ban hành Thông báo số 94/TB-UBND ngày 07/6/2022 về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Thụy với nhân dân lần 1 năm 2022; Giấy mời số 24/GM-UBND ngày 11/6/2022.

Tuy nhiên, do phát sinh Lịch tập huấn đột xuất của Thành phố, UBND phường Gia Thụy điều chỉnh thời gian Hội nghị như sau:

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2022 (Thứ sáu).

Về thành phần, địa điểm Hội nghị vẫn thực hiện theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 07/6/2022 và Giấy mời số 24/GM-UBND ngày 11/6/2022.

UBND phường Gia Thụy thông báo để cá nhân, tổ chức biết và tham dự Hội nghị đầy đủ./.