thông báo

Thông báo về việc rà soát nhu cầu lắp biển số nhà, cấp giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn phường Gia Thụy
Ngày đăng 18/09/2020 | 14:50  | Lượt xem: 279

.

Thực hiện công văn số 441/QLĐT ngày 05/06/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Long Biên về việc  rà soát, tổng hợp các vị trí tồn tại bất cập, nhu cầu lắp đặt, điều chỉnh số nhà, cấp giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn các phường. UBND phường đề nghị các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố rà soát nhu cầu về lắp biển số nhà trên địa bàn tổ dân phố, cụ thể như sau:

1. Rà soát danh sách các trường hợp:

- Các hộ chưa được lắp biển số nhà và chưa được cấp giấy chứng nhận biển số nhà (gồm các trường hợp đã chia tách thửa đất, xây dựng công trình nhà ở tư nhân đủ điều kiện gắn biển số nhà).

- Các hộ đã lắp biển số nhà nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận biển số nhà; các hộ cần điều chỉnh biển số nhà.

2. Thời hạn: xong trước ngày 21/09/2020

Các đồng chí tổ trưởng rà soát theo mẫu biểu kèm theo; gửi danh sách về UBND phường thông qua đồng chí Nguyễn Thượng Tuyên, số điện thoại liên hệ 0981.358.628.

Đề nghị các tổ dân phố thực hiện rà soát đầy đủ, đảm bảo thời gian, tiến độ./.