thông báo

Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị một số lĩnh vực trên địa bàn phường Gia Thụy
Ngày đăng 17/09/2020 | 16:12  | Lượt xem: 155

Thực hiện Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên về Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên.

UBND phường Gia Thụy công khai các nội dung về việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

I. Nội dung công khai

1. Công khai Danh mục chi tiết biển chỉ dẫn công cộng thay mới trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 9/2020.

2. Công khai Danh mục chi tiết thi công biển báo giao thông, sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc trên địa phường Gia Thụy tháng 9/2020

II. Thời gian và hình thức công khai:

1. Thời điểm và thời gian công khai: theo quy định tại Điều 6. Quy chế thực hiện dân chủ kèm theo Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, Trụ sở các tổ dân phố, Phát thanh trên đài truyền thanh phường.

- Đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử UBND phường Gia Thụy.

Trên đây là các nội dung công khai về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực trên địa bàn phường, UBND phường Gia Thụy thông báo tới toàn thể nhân dân và các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết./.