thông báo

Thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên
Ngày đăng 04/06/2016 | 09:30  | Lượt xem: 1056

Thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Thực hiện quyết định số 11786/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020, UBND quận Long Biên tổ chức tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên.

Chi tiết về nội dụng tuyển dụng, xin vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY