thông báo

Thông báo thời gian và địa điểm uống vitaminA, cân đo trong chiến dịch đợt I/ 2020
Ngày đăng 26/05/2020 | 15:14  | Lượt xem: 225

.

 

TT

Tổ dân phố

Tên điểm uống

Địa chỉ

Thời gian

(Dự kiến thời gian tổ chức uống tại điểm uống)

Ngày 01/06

Sáng

Chiều

1

11,12,13,16

TYT phường Gia Thụy

Phố Gia Thụy

7h30’ – 11h30’

 

14,15,,18

 

13h30’ – 16h30’

2

3,4,6

Nhà văn hóa Tổ dân phố Số 2

18/117 Nguyễn Sơn

7h30’ – 11h30’

 

1,2,5

 

13h30’ – 16h30’