thông báo

Thông báo V/v giải tỏa, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang đường dạo khu vực ven Hồ Cầu Tình, tổ 5 phường Gia Thụy, quận Long Biên
Ngày đăng 07/05/2020 | 15:41  | Lượt xem: 349

.

Thực hiện Chương trình số 03-Ctr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”;

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND phường Gia Thụy về việc tiếp tục thực hiện chủ đề quận Long Biên "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" và chuyên đề "Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường" trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2020,

UBND phường Gia Thụy thông báo nội dung sau:

Yêu cầu các hộ dân có hành vi vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang đường dạo khu vực ven Hồ Cầu Tình, tổ 5 phường Gia Thụy tự thu dọn các đồ dùng, vật kiến trúc của gia đình (gồm chậu cây cảnh, đồ sinh hoạt, khung sắt ...); và trả lại mặt bằng diện tích đường dạo ven hồ.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 10/5/2020.

- Sau thời hạn trên, nếu các hộ không tự giác chấp hành, UBND phường Gia Thụy sẽ tổ chức giải tỏa, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.