thông báo

Thông báo về việc chi trả trợ cấp đối với Người có công, Bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 04,05/2020
Ngày đăng 20/04/2020 | 20:35  | Lượt xem: 234

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/220 UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19.

Thực hiện công văn số 1025/SLĐTBXH-KHTC ngày 01/4/2020 về việc thực hiện chi trả trợ cấp người có công với cách mạng tháng 4, 5 năm 2020; Công văn số 576/UBND ngày 3/4/2020 của Phòng Lao động TBXH quận Long Biên về việc chi trả trợ cấp hàng tháng đối với người có công, Bảo trợ xã hội tháng 4,5/2020 trên địa bàn quận, UBND phường Gia Thụy thông báo việc chi trợ cấp tháng Người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn phường tháng 4,5 năm 2020 cụ thể như sau:

  1. Thời gian chi trả: trợ cấp Người có công, bảo trợ xã hội tháng 4,5 được chi trả sau ngày 15/4/2020.
  2. Cách thức thực hiện việc chi trả: Việc chi trả được thực hiện thông qua các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố:

Cụ thể: Các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố nhận bảng lương và kinh phí trợ cấp cho Người có công, Bảo trợ xã hội tháng 4,5 tại Phòng 102 (Phòng LĐTBXH của phường), sau đó các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp chi trả đến đối tượng thụ hưởng tại tổ dân phố (Thời gian cụ thể nhận tiền sẽ thông báo sau)

Vậy UBND phường yêu cầu đài truyền thanh thông báo liên tục trên hệ thống loa truyền thanh phường, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố phối hợp thực hiện thông báo trên bảng tin của tổ, tuyên truyền thông báo tới đối đượng người có công, Bảo trợ xã hội được thụ hưởng của tổ mình biết và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo trên,

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với bộ phận LĐ-TB&XH phường  (Đ/c Trần Thị Phương Trang - ĐT : 0389904094) để được giải quyết kịp thời