thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 12 năm 2016
Ngày đăng 21/03/2016 | 17:24  | Lượt xem: 457

Công văn số 53-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 12 năm 2016

Ngày 21/3/2016, Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành công văn số 53-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 12 năm 2016 (từ ngày 21/3/2016 - 26/3/2016)

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY