thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 10 năm 2016
Ngày đăng 08/03/2016 | 08:18  | Lượt xem: 375

Công văn số 50-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 09 năm 2016

Ngày 07/3/2016, Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành công văn số 50-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 10 năm 2016 (từ ngày 07/3/2016 - 12/3/2016)

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY