thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 02 năm 2016
Ngày đăng 04/02/2016 | 23:50  | Lượt xem: 420

Kế hoạch số 35-KH/BBT về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường tháng 02 năm 2016

Ngày 04/02/2016, Ban biên tập cổng thông tin điện tử kiêm ban biên tập đài truyền thanh phường Gia Thụy ban hành kế hoạch số 35-KH/BBT về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường tháng 02 năm 2016.

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY