thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 08 năm 2016
Ngày đăng 22/02/2016 | 23:46  | Lượt xem: 381

Công văn số 47-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 08 năm 2016

Ngày 22/02/2016, Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành công văn số 47-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 08 năm 2016 (từ ngày 22/02/2016 - 27/02/2016)

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY