thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 07 năm 2016
Ngày đăng 15/02/2016 | 23:44  | Lượt xem: 385

Công văn số 46-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 07 năm 2016

Ngày 15/02/2016, Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành công văn số 46-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 07 năm 2016 (từ ngày 15/02/2016 - 20/02/2016)

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY