thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 03 năm 2016
Ngày đăng 18/01/2016 | 23:33  | Lượt xem: 334

Công văn số 39-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 03 năm 2016

Ngày 18/01/2016, Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành công văn số 39-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 03 năm 2016 (từ ngày 18/01/2016 - 23/01/2016)

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY