thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 37 năm 2015
Ngày đăng 16/09/2015 | 14:32  | Lượt xem: 405

công văn số 12-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 37 năm 2015

Ngày 14/9/2015, Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành công văn số 12-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 37 năm 2015 (từ ngày 14/9/2015 - 19/9/2015)

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY