thông báo

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
Ngày đăng 12/03/2018 | 23:30  | Lượt xem: 888

.

UBND phường Gia Thụy nhận được Công văn số 37/CV-NHN ngày 08/02/2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội về việc liên hệ tuyển dụng lao động. UBND phường thông báo các nội dung tuyển dụng để người lao động có nhu cầu biết, tham gia tuyển dụng (có các thông tin tuyển dụng gửi kèm)

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đây