thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường
Ngày đăng 17/08/2015 | 22:49  | Lượt xem: 473

Công văn số 07-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 33 năm 2015

Ngày 17/8/2015, Đảng ủy phường Gia Thụy ban hành công văn số 07-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 33 năm 2015 (từ ngày 17/8/2015 - 23/8/2015).

Chi tiết về nội dung định hướng tuyên truyền, vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY