thông báo

Thông báo Về việc: công khai các văn bản pháp lý , chính sách bồi thường hỗ trợ liên quan đến GPMB thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng ô đất quy hoạch ký hiệu C2-3/P3, phường Gia Thụy ( giai đoạn 1), quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 05/08/2015 | 00:54  | Lượt xem: 448

Ngày 03/8/2015, UBND phường Gia Thụy đã ban hành Thông báo số 220/TB-UBND về việc công khai các văn bản pháp lý , chính sách bồi thường hỗ trợ liên quan đến GPMB thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng ô đất quy hoạch ký hiệu C2-3/P3, phường Gia Thụy ( giai đoạn 1), quận Long Biên, Hà Nội.

Chi tiết về nội dung Thông báo, xin vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY